** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-100-RF
Quick Κωδικός:B7469721
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-1150-RF
Quick Κωδικός:B7469722
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-550-RF
Quick Κωδικός:B7475254
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD4-55.7-RF
Quick Κωδικός:B7469727
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-1950-RF
Quick Κωδικός:B7469723
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-350-RF
Quick Κωδικός:B7469724
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-350=
Quick Κωδικός:B3007843
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-OPT-PRE-RF
Quick Κωδικός:B7469788
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-MUX-4-SF2=
Quick Κωδικός:952663
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1550=
Quick Κωδικός:B3007831
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-OPT-PRE=
Quick Κωδικός:1224995
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-350-RF
Quick Κωδικός:B7476103
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-458.9-RF
Quick Κωδικός:B7483430
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-OPT-BST-RF
Quick Κωδικός:B7469785
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLC-CWDM-8=
Quick Κωδικός:B1889053
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1530=
Quick Κωδικός:1121110
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1550-RF
Quick Κωδικός:B42113036
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-40-WXC-C=
Quick Κωδικός:B3008150
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-1150=
Quick Κωδικός:B3007845
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-550=
Quick Κωδικός:1891237
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-32-DMX-RF
Quick Κωδικός:B7477127
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-550-RF
Quick Κωδικός:B7483427
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1470=
Quick Κωδικός:B3008417
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1570-RF
Quick Κωδικός:B7531193
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-OPT-BST=
Quick Κωδικός:B3007846
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-950=
Quick Κωδικός:2242068
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM4-1-RF
Quick Κωδικός:B42113258
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-OPT-BST-RF
Quick Κωδικός:B7484109
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-42.9=
Quick Κωδικός:B7476290
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-30.3=
Quick Κωδικός:B7477178
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-450=
Quick Κωδικός:B3007844
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-950-RF
Quick Κωδικός:B7477176
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-439.7-RF
Quick Κωδικός:B7476289
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-366-RF
Quick Κωδικός:B7477180
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-55.7=
Quick Κωδικός:2310774
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-1950=
Quick Κωδικός:B7483426
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-1350-RF
Quick Κωδικός:B7478375
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-449.3-RF
Quick Κωδικός:B7478378
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1570=
Quick Κωδικός:B3007832
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-1550=
Quick Κωδικός:B7477174
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM4-2-RF
Quick Κωδικός:B42113168
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-36.6=
Quick Κωδικός:B7477179
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-442.9-RF
Quick Κωδικός:B7483429
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-DCU-450-RF
Quick Κωδικός:B7477175
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15454-OPT-PRE-RF
Quick Κωδικός:B7484147
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-58.9=
Quick Κωδικός:B2680823
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: CWDM-OADM1-1510=
Quick Κωδικός:1121109
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων
Αριθμός Κατασκευαστή: 15216-FLD-4-52.5=
Quick Κωδικός:B7478379
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Πολυπλέκτες Διαίρεσης Κυμάτων

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη