Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-19300-015
Quick Κωδικός:B683082
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-15600-001
Quick Κωδικός:B683108
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CP-DX80-K9=
Quick Κωδικός:B1897719
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: SPARK-BOARD55-K9
Quick Κωδικός:B6839982
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-66070-001
Quick Κωδικός:B2583206
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 910101083
Quick Κωδικός:B2650168
Κατασκευαστής: konftel
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-CAM-P60=
Quick Κωδικός:B1873113
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX10N-K9-RF
Quick Κωδικός:B42119273
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CP-DX70-W-K9=
Quick Κωδικός:B1897720
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: NUC/GRO/UK/2
Quick Κωδικός:B6635846
Κατασκευαστής: Logitech
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 910101084
Quick Κωδικός:B7337299
Κατασκευαστής: konftel
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTSSX20PHD25XK9-RF
Quick Κωδικός:B7468814
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-07300-102
Quick Κωδικός:B82673
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-15660-015
Quick Κωδικός:B136187
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX20N-12XK9-RF
Quick Κωδικός:B42178243
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-16000-102
Quick Κωδικός:B82755
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-16200-102
Quick Κωδικός:B82757
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 910101080
Quick Κωδικός:B2007062
Κατασκευαστής: konftel
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 910101071
Quick Κωδικός:B1692316
Κατασκευαστής: konftel
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-19000-102
Quick Κωδικός:B713870
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-MX200-WMK=
Quick Κωδικός:B1919480
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-EX90-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470335
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX20N-P40-K9
Quick Κωδικός:B3288005
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 00002040
Quick Κωδικός:B1663299
Κατασκευαστής: Snom
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-MX200-K9
Quick Κωδικός:B1928829
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX10N-K9?BDL XN56557371PF
Quick Κωδικός:B42162060
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 910101082
Quick Κωδικός:B2808628
Κατασκευαστής: konftel
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: SPARK-BOARD70-K9
Quick Κωδικός:B7545016
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: PCS-XC1
Quick Κωδικός:B1973658
Κατασκευαστής: Sony
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης
Αριθμός Κατασκευαστή: 55211-00014
Quick Κωδικός:B2047920
Κατασκευαστής: avaya hw
Κατηγορία: Δικτύωση » Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη