Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-66700-019
Quick Κωδικός:B9751938
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX80-K9
Quick Κωδικός:B1924394
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 7200-25500-001
Quick Κωδικός:B6447462
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-INTPC40W4K9-RF
Quick Κωδικός:B42181252
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX20CODECK9-RF
Quick Κωδικός:B42191706
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX80-IP60-K9
Quick Κωδικός:B1935459
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX80-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470358
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 119800
Quick Κωδικός:B3226734
Κατασκευαστής: exc
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-C40-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470327
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-EDGE95-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470333
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-QSC20-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470351
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-INTPC40WCK9-RF
Quick Κωδικός:B7470337
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-63880-102
Quick Κωδικός:B1809826
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 61V2B10000AC
Quick Κωδικός:B7363284
Κατασκευαστής: AVerMedia
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 960-001034/KIT1
Quick Κωδικός:B5652997
Κατασκευαστής: Logitech
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 960-001034/KIT2
Quick Κωδικός:B5652999
Κατασκευαστής: Logitech
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX204XK9PRM-RF
Quick Κωδικός:B42181265
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-63890-102
Quick Κωδικός:B1784148
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 960-001034/KIT4
Quick Κωδικός:B5652996
Κατασκευαστής: Logitech
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-EX60-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470334
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-MX300-55-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470344
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 2200-66700-025
Quick Κωδικός:B9751939
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX20CODEC-K9=
Quick Κωδικός:B2771999
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX20PHD4XK9-RF
Quick Κωδικός:B3156899
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-C40CODEC-K9=
Quick Κωδικός:2156194
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX10N-K9-RF
Quick Κωδικός:B7490208
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX10-K9-RF
Quick Κωδικός:B7522681
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-IX5000
Quick Κωδικός:B2160839
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-EDGE95-K9-RF
Quick Κωδικός:B7531089
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-MX300-K9-RF
Quick Κωδικός:B7488525
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-C40-K9-RF
Quick Κωδικός:B7505767
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: TH-84EF1-MRS
Quick Κωδικός:B6915320
Κατασκευαστής: Panasonic
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CP-DX80-K9-RF
Quick Κωδικός:B7522562
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: 960-001034/KIT3
Quick Κωδικός:B5652998
Κατασκευαστής: Logitech
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX80-K9-RF
Quick Κωδικός:B7490212
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-SX20-PHD12X-K9
Quick Κωδικός:B1429761
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTSMX800S2CAMK9-RF
Quick Κωδικός:B7514320
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTSSX2012XK9PRM-RF
Quick Κωδικός:B7532883
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-EX60-K9=
Quick Κωδικός:2155989
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Συστήματα Video Conferencing

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη