** Εκκαθάριση - ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ **
Τιμή έχει μειωθεί για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ!
Αριθμός Κατασκευαστή: QLE2462-CK
Quick Κωδικός:C-B109107
Κατασκευαστής: QLogic
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
** Εκκαθάριση - ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ **
Τιμή έχει μειωθεί για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ!
Αριθμός Κατασκευαστή: 588184-B22
Quick Κωδικός:C-2160010
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 375-3356-01
Quick Κωδικός:B26995106
Κατασκευαστής: Sun
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 570501-002
Quick Κωδικός:B27000134
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 0KT1V
Quick Κωδικός:B26992194
Κατασκευαστής: DELL
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: P001219-01C
Quick Κωδικός:B27009081
Κατασκευαστής: Emulex
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
Αριθμός Κατασκευαστή: 0G220C
Quick Κωδικός:B11452693
Κατασκευαστής: DELL
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 450-14709
Quick Κωδικός:B26997721
Κατασκευαστής: DELL
Κατηγορία: Εξαρτήματα & Αποθήκευση » Εξαρτήματα Συστήματος » Κάρτες Διεπαφής/Προσαρμογείς

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη