** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6582-2PA-RF
Quick Κωδικός:B7471300
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-RSP440-SE-RF
Quick Κωδικός:B7469868
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: J8776A
Quick Κωδικός:B1965618
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SM-X-1T3/E3-RF
Quick Κωδικός:B7470936
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6708-10G-3C-RF
Quick Κωδικός:B7468914
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-36X10GE-TR-RF
Quick Κωδικός:B7469852
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4648RJ45V+E-RF
Quick Κωδικός:B7468964
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 76-ES+T-20G-RF
Quick Κωδικός:B7469811
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ **
Αριθμός Κατασκευαστή: JL083A
Quick Κωδικός:B42102645
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: J9547A
Quick Κωδικός:B1966021
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: JC067B
Quick Κωδικός:B27008100
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: IEM-3000-8SM-RF
Quick Κωδικός:B7470506
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6704-10GE-RF
Quick Κωδικός:B7471301
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-2T20GE-L-RF
Quick Κωδικός:B42174843
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: N77-F248XP-23E-RF
Quick Κωδικός:B7470616
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: J8702A-RFB
Quick Κωδικός:B6325948
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: JC783A
Quick Κωδικός:B27008118
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6848-SFP-2T-RF
Quick Κωδικός:B7469105
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASA5585-NM810GE-RF
Quick Κωδικός:B7470090
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: BF4FXS
Quick Κωδικός:B42156710
Κατασκευαστής: beroNet
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: J8706A
Quick Κωδικός:B2597158
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6748-SFP-RF
Quick Κωδικός:B7468901
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: IEM-3000-4SM-RF
Quick Κωδικός:B7470504
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 00Y3250
Quick Κωδικός:B26991130
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: JD553A
Quick Κωδικός:B27008150
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: AJ821A
Quick Κωδικός:B27006200
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6724-SFP-RF
Quick Κωδικός:B7468836
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ **
Αριθμός Κατασκευαστή: J9733A
Quick Κωδικός:B7253865
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SM-X-6X1G-RF
Quick Κωδικός:B7475325
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-4T-E-RF
Quick Κωδικός:B7469857
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: J9550A
Quick Κωδικός:B1966175
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: J9165A
Quick Κωδικός:B1965998
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: IEM-3000-8FM-RF
Quick Κωδικός:B7470505
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-2T20GE-E-RF
Quick Κωδικός:B7469848
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Μεταγωγείς Δικτύου » Μονάδες Διακόπτη Δικτύου

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη