Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X45-SUP7L-E-RF
Quick Κωδικός:B7468973
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N7K-M148GS-11L-RF
Quick Κωδικός:B7470649
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: A900-IMA16D-RF
Quick Κωδικός:B10263170
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4748-RJ45-E-RF
Quick Κωδικός:B7468976
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4648-RJ45-E-RF
Quick Κωδικός:B7469034
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: AOM-SSE-X2S
Quick Κωδικός:B671111
Κατασκευαστής: Supermicro
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 69Y1909
Quick Κωδικός:B11465699
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: DS-X9304-18K9-RF
Quick Κωδικός:B7470406
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4148-RJ-RF
Quick Κωδικός:B7471283
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: VS-S720-10G3CXL-RF
Quick Κωδικός:B7471123
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: DS-X9708-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470410
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4748-SFP-E-RF
Quick Κωδικός:B13061172
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-RSP-4G-RF
Quick Κωδικός:B7469870
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: RSP720-3C-GE-RF
Quick Κωδικός:B7470803
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-SIP-700-RF
Quick Κωδικός:B7469872
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4548-RJ45V+-RF
Quick Κωδικός:B10650952
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: MBM-XEM-002
Quick Κωδικός:B3077457
Κατασκευαστής: Supermicro
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: AT-StackQS
Quick Κωδικός:B2049321
Κατασκευαστής: Allied Telesis
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X6148-FE-SFP-RF
Quick Κωδικός:B7468878
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N55-M4Q-RF
Quick Κωδικός:B7470598
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: GRWIC-D-ES2S8PC-RF
Quick Κωδικός:B7470456
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 00Y3250
Quick Κωδικός:B12219505
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SM-ES3-24-P-RF
Quick Κωδικός:B7470932
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N9K-X9636PQ-RF
Quick Κωδικός:B7470665
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N77-F348XP-23-RF
Quick Κωδικός:B7470618
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N7K-C7009-FAB-2-RF
Quick Κωδικός:B7470624
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-8T-E-RF
Quick Κωδικός:B7469859
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-40GE-L-RF
Quick Κωδικός:B7469855
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: A9K-RSP440-TR-RF
Quick Κωδικός:B7469869
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μονάδες διακόπτη δικτύου

Πήγαινε στην σελίδα: