** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 12000-SIP-601-RF
Quick Κωδικός:B7469718
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-OC192POSXFP-RF
Quick Κωδικός:B7470973
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 7600-SIP-200-RF
Quick Κωδικός:B7469807
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR1000-ESP10-N-RF
Quick Κωδικός:B7470104
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 7600-SIP-400-RF
Quick Κωδικός:B7469493
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-1XOC12ATMV2-RF
Quick Κωδικός:B7470940
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: A903-RSP1A-55-RF
Quick Κωδικός:B7469842
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-2XOC12-POS-RF
Quick Κωδικός:B42196220
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: UBR-MC3GX60V-RF
Quick Κωδικός:B7470999
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-1XCHOC48DS3-RF
Quick Κωδικός:B42196217
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR1000-RP1-RF
Quick Κωδικός:B7470105
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: UBR-MC20X20V-5D-RF
Quick Κωδικός:B7470998
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-4XOC12-POS-RF
Quick Κωδικός:B42196222
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 12000-SIP-501-RF
Quick Κωδικός:B7469717
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR1000-RP2-RF
Quick Κωδικός:B7469444
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: UBR7200-NPE-G2-RF
Quick Κωδικός:B7475329
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR1000-ESP20-RF
Quick Κωδικός:B7475278
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR-9922-RP-TR-RF
Quick Κωδικός:B7470126
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: CRS1-SIP-800-RF
Quick Κωδικός:B7470307
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-4XCT3/DS0-RF
Quick Κωδικός:B42196221
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-8XCHT1/E1V2-RF
Quick Κωδικός:B42163696
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 10000-SIP-600-RF
Quick Κωδικός:B7469714
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA4XOC48POSRPR-RF
Quick Κωδικός:B42196223
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR1000-SIP10-RF
Quick Κωδικός:B7470106
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-2XCT3/DS0-RF
Quick Κωδικός:B7470944
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR-9922-RP-SE-RF
Quick Κωδικός:B10263255
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: ASR1000-ESP200-RF
Quick Κωδικός:B7486784
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-4XOC12-POS=
Quick Κωδικός:B6367751
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: UBR-MC3GX60V-R-SP=
Quick Κωδικός:B7530079
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-1XOC12-ATM-RF
Quick Κωδικός:B7513037
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: UBR-MC3GX60V-SP=
Quick Κωδικός:B7530080
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA2XOC3POSV2-RF
Quick Κωδικός:B10080507
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: UBR-MC3GX60V-SP-RF
Quick Κωδικός:B7554839
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-4XCT3/DS0-V2
Quick Κωδικός:B7501838
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: Δικτύωση » Επεξεργαστές Διασύνδεσης Δικτύου

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη