** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 443169-002-RFB
Quick Κωδικός:B6047396
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: GB0750EAMYB
Quick Κωδικός:B42128303
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 451688-B21
Quick Κωδικός:B26997749
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 375698-003-RFB
Quick Κωδικός:B6047394
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 518022-002-RFB
Quick Κωδικός:B4321880
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: BLURAY-RW-SATA
Quick Κωδικός:B2847959
Κατασκευαστής: Origin Storage
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 2076-12F
Quick Κωδικός:B26993300
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 2498-X24
Quick Κωδικός:B26993641
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 507515-001
Quick Κωδικός:B42128127
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: DELL-480EMLCRI-S19
Quick Κωδικός:B40614716
Κατασκευαστής: Origin Storage
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 404395-003-RFB
Quick Κωδικός:B5163368
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: S26361-F2735-L600
Quick Κωδικός:B2603532
Κατασκευαστής: Fujitsu
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 01DE209
Quick Κωδικός:B3565480
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: MCP-240-00139-0N
Quick Κωδικός:B2918254
Κατασκευαστής: Supermicro
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: UNI-USB-BLURAY
Quick Κωδικός:B2783440
Κατασκευαστής: Origin Storage
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 359438-007
Quick Κωδικός:B26994906
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: MB0500CBZQD
Quick Κωδικός:B33730511
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 512547-TV1-RFB
Quick Κωδικός:B5204962
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 518022-001-RFB
Quick Κωδικός:B3163268
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 64111B4
Quick Κωδικός:B2391777
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 392254-003-RFB
Quick Κωδικός:B6047395
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: UNI-DVDRW-SATA
Quick Κωδικός:B2783401
Κατασκευαστής: Origin Storage
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: DG146ABAB4-RFB
Quick Κωδικός:B42147186
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: FTS:ETFHS2-L
Quick Κωδικός:B7360504
Κατασκευαστής: Fujitsu
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 64116B4
Quick Κωδικός:B2133013
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 531294-003-RFB
Quick Κωδικός:B6298554
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: DELL-480EMLCMWL-S8
Quick Κωδικός:B42113677
Κατασκευαστής: Origin Storage
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 404394-003-RFB
Quick Κωδικός:B5163367
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: DG036A9BB6-RFB
Quick Κωδικός:B42117778
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 459512-002-RFB
Quick Κωδικός:B4957398
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: BPN-SAS3-846EL1
Quick Κωδικός:B2918235
Κατασκευαστής: super micro computer
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 507129-010-RFB
Quick Κωδικός:B5183740
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: HP-DVDRW-SATA
Quick Κωδικός:B1683827
Κατασκευαστής: Origin Storage
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 507631-002-RFB
Quick Κωδικός:B4974240
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 2498-F48
Quick Κωδικός:B42125679
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: DG0146FAMWL-RFB
Quick Κωδικός:B42187887
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: DG146BAAJB-RFB
Quick Κωδικός:B42184877
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 495277-006-RFB
Quick Κωδικός:B6298553
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: BPN-SAS3-826EL1
Quick Κωδικός:B2011980
Κατασκευαστής: super micro computer
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: MHT2060BS
Quick Κωδικός:B27008767
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: DG146BB976-RFB
Quick Κωδικός:B5697235
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 649401-002-RFB
Quick Κωδικός:B4974247
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 01DC657
Quick Κωδικός:B3408806
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: BPN-SAS2-836EL1
Quick Κωδικός:B1629823
Κατασκευαστής: Supermicro
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 01DC661
Quick Κωδικός:B3842804
Κατασκευαστής: Lenovo
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
** ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ -REFURBISHED **
Αριθμός Κατασκευαστή: 2076-9802
Quick Κωδικός:B42201190
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: FTS:DXS2HDD35-D
Quick Κωδικός:B3080036
Κατασκευαστής: Fujitsu
Κατηγορία: άλλα Προϊόντα » Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών » Αποθήκευση Δεδομένων

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη