Αριθμός Κατασκευαστή: UIC-S601X-F02-5.0
Quick Κωδικός:B2592082
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: N2281021
Quick Κωδικός:B456902
Κατασκευαστής: Olympus
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: K809X-XN9-14.0
Quick Κωδικός:B2380908
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: SN-K609X-W00-13.0
Quick Κωδικός:B2798357
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-K809X-W01-15.0
Quick Κωδικός:B7037886
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-K890X-RC7-15.0
Quick Κωδικός:B7037890
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-S601X-W00-6.0
Quick Κωδικός:B7037888
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: K809X-W01-15.0
Quick Κωδικός:B3697215
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: N2281022
Quick Κωδικός:B450051
Κατασκευαστής: Olympus
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: K609X-W00-13.0
Quick Κωδικός:B1919586
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: SN-S601Z-W00-5.0
Quick Κωδικός:B2592081
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: NUANCEVOICEREC
Quick Κωδικός:B1769964
Κατασκευαστής: Intel
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: 243600UK
Quick Κωδικός:B883997
Κατασκευαστής: Corel
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-K889X-RD7-15.0
Quick Κωδικός:B7037891
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-K409X-W00-13.0
Quick Κωδικός:B7037887
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-K609X-W00-13.0
Quick Κωδικός:B7037885
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: SN-S681Z-W00-5.0
Quick Κωδικός:B2592079
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-S681X-R00-6.0
Quick Κωδικός:B7037884
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: ESN-K689X-R00-13.0
Quick Κωδικός:B7037889
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: SN-K609Z-W00-13.0
Quick Κωδικός:B2014953
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: A209X-WN9-13.0
Quick Κωδικός:B1935483
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: A289X-RD7-13.0
Quick Κωδικός:B1934921
Κατασκευαστής: Nuance
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: T67-00044
Quick Κωδικός:1046874
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: λογισμικό » λογισμικό πολυμέσων » λογισμικό αναγνώρισης φωνής

Πήγαινε στην σελίδα: