Αριθμός Κατασκευαστή: N2281022
Quick Κωδικός:B450051
Κατασκευαστής: Olympus
Κατηγορία: Λογισμικό » Λογισμικό Πολυμέσων » Λογισμικό Αναγνώρισης Φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: NUANCEVOICEREC
Quick Κωδικός:B1769964
Κατασκευαστής: Intel
Κατηγορία: Λογισμικό » Λογισμικό Πολυμέσων » Λογισμικό Αναγνώρισης Φωνής
Αριθμός Κατασκευαστή: 243600UK
Quick Κωδικός:B883997
Κατασκευαστής: corel master
Κατηγορία: Λογισμικό » Λογισμικό Πολυμέσων » Λογισμικό Αναγνώρισης Φωνής

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη