Αριθμός Κατασκευαστή: VIC3-4FXS/DID=
Quick Κωδικός:B258951
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-1MFTT1/E1-RF
Quick Κωδικός:B7468881
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-2MFTT1/E1-RF
Quick Κωδικός:B7468883
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VIC2-2BRI-NT/TE-RF
Quick Κωδικός:B7469172
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 5530000045
Quick Κωδικός:B3019222
Κατασκευαστής: Bintec-elmeg
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VIC3-2FXS/DID=
Quick Κωδικός:B220963
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VIC2-2FXO=
Quick Κωδικός:939152
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: WIC-1B-S/T-V3=
Quick Κωδικός:B28245
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-ISDNLINK-K9-RF
Quick Κωδικός:B7470339
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VIC3-2E/M=
Quick Κωδικός:B217340
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VIC2-4FXO=
Quick Κωδικός:938986
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-1MFT-G703-RF
Quick Κωδικός:B7471124
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: SN4634/3BIS/EUI
Quick Κωδικός:B1725862
Κατασκευαστής: Patton
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: SN4639/5BIS/EUI
Quick Κωδικός:B1725864
Κατασκευαστής: Patton
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-2MFT-T1/E1
Quick Κωδικός:1088266
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-2MFTT1/E1-RF
Quick Κωδικός:B3007996
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-1MFTT1/E1-RF
Quick Κωδικός:B3007995
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: SN4635/3BIS/EUI
Quick Κωδικός:B1725868
Κατασκευαστής: Patton
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-2MFT-G703-RF
Quick Κωδικός:B7513951
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 83202-1S
Quick Κωδικός:B1605164
Κατασκευαστής: Dialogic
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: VWIC2-1MFT-G703-RF
Quick Κωδικός:2069728
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 83202-3S
Quick Κωδικός:B1605213
Κατασκευαστής: Dialogic
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: ATA187-I1-A-RF
Quick Κωδικός:B7469407
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 305486
Quick Κωδικός:B3048502
Κατασκευαστής: avaya virtual
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 83202-3V
Quick Κωδικός:B1605243
Κατασκευαστής: Dialogic
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: CTS-ISDNLINK-K9-RF
Quick Κωδικός:B7490192
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 83202-1V
Quick Κωδικός:B1605163
Κατασκευαστής: Dialogic
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN
Αριθμός Κατασκευαστή: 901-012-07-3V
Quick Κωδικός:B2042512
Κατασκευαστής: Dialogic
Κατηγορία: δίκτυα » συσκευή πρόσβασης ISDN

Πήγαινε στην σελίδα: