Αριθμός Κατασκευαστή: 75Y-00004
Quick Κωδικός:B1769797
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: Λογισμικό » Βοηθητικά Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών » Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 75Y-00002
Quick Κωδικός:B1769798
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: Λογισμικό » Βοηθητικά Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών » Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 26C-00467
Quick Κωδικός:B462203
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: Λογισμικό » Βοηθητικά Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών » Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 228-10844
Quick Κωδικός:B3279411
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: Λογισμικό » Βοηθητικά Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών » Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων

Επιλογή Σελίδας: Προηγούμενη επόμενη