Αριθμός Κατασκευαστή: 75Y-00004
Quick Κωδικός:B1769797
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: λογισμικό » βοηθητικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών » λογισμικό βάσεων δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 6Z4-00036
Quick Κωδικός:B3909644
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: λογισμικό » βοηθητικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών » λογισμικό βάσεων δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: BB0LSNA
Quick Κωδικός:B1786978
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: λογισμικό » βοηθητικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών » λογισμικό βάσεων δεδομένων
Αριθμός Κατασκευαστή: 75Y-00002
Quick Κωδικός:B1769798
Κατασκευαστής: Microsoft
Κατηγορία: λογισμικό » βοηθητικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών » λογισμικό βάσεων δεδομένων

Πήγαινε στην σελίδα: