Αριθμός Κατασκευαστή: 725581-B21
Quick Κωδικός:B1939889
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 780310-B21
Quick Κωδικός:B2030375
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 5064-4254
Quick Κωδικός:B371961
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: RPS4000-200NES
Quick Κωδικός:B2005596
Κατασκευαστής: Netgear
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-X4920-GBRJ45-RF
Quick Κωδικός:B7471288
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: J9582A
Quick Κωδικός:B728245
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: X2-10GB-LR-RF
Quick Κωδικός:B7468880
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N7K-C7018-FAB-2-RF
Quick Κωδικός:B7470635
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-F6K-PFC3B-RF
Quick Κωδικός:B7471273
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: HWIC-2CE1T1-PRI-RF
Quick Κωδικός:B7469002
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-F6700DFC3BXL-RF
Quick Κωδικός:B7471270
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: X2-10GB-LX4-RF
Quick Κωδικός:B7468907
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 7230-69725-102
Quick Κωδικός:B7576761
Κατασκευαστής: polycom
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SBM-IBS-001
Quick Κωδικός:B671680
Κατασκευαστής: Supermicro
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 593355-001
Quick Κωδικός:B535922
Κατασκευαστής: HP
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: PRP-2-RF
Quick Κωδικός:B7470730
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SPA-10X1GE-V2-RF
Quick Κωδικός:B7470938
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: 2019A1X
Quick Κωδικός:B1720478
Κατασκευαστής: IBM
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: X2-10GB-LR-RF
Quick Κωδικός:1701928
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: DXS-PWR300AC
Quick Κωδικός:B3371023
Κατασκευαστής: D-Link
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: N7K-C7010-FAB-2-RF
Quick Κωδικός:B7469177
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: SBM-IBS-Q3616
Quick Κωδικός:B932292
Κατασκευαστής: Supermicro
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-F6K-PFC3BXL-RF
Quick Κωδικός:B7471274
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: WS-F6700DFC3CXL-RF
Quick Κωδικός:B7471271
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: PRP-3-RF
Quick Κωδικός:B7470731
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου
Αριθμός Κατασκευαστή: CRS-MSC-140G-RF
Quick Κωδικός:B7470316
Κατασκευαστής: Cisco
Κατηγορία: δίκτυα » μεταγωγείς δικτύου » μεταγωγείς δικτύου

Πήγαινε στην σελίδα: