Μερικές από τις σημερινές Φοβερές Προσφορές!

HP G7G29AA 20digits USB 2.0 Μαύρος
€213.47 €256.16 με ΦΠΑ
NCR RealPOS XR6 i3-4350T Μαύρος
€993.28 €1191.94 με ΦΠΑ
Epson DM-D110BA Λευκός
€184.05 €220.86 με ΦΠΑ
HP t730 2.7GHz RX-427BB 1800g Μαύρος
€664.55 €797.46 με ΦΠΑ
NCR RealPOS XR8 2.3GHz i5-6500TE Μαύρος
€1316.13 €1579.36 με ΦΠΑ
HP t730 2.7GHz RX-427BB 1800g Άργυρος
€576.00 €691.20 με ΦΠΑ
Epson DM-D110BB RS-232 Λευκός
€154.65 €185.58 με ΦΠΑ
Epson DM-D110
€170.84 €205.01 με ΦΠΑ
HP TX1 POS SOLUTION 200 τερματικό POS
€1092.12 €1310.54 με ΦΠΑ