Μερικές από τις σημερινές Φοβερές Προσφορές!

Zoom 3095 V.92 USB 56Kbit/s modem
€25.33 €30.40 με ΦΠΑ
Τιμή έχει μειωθεί για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ!
Three ZTE MF730M modem
€24.67 €29.60 με ΦΠΑ
US Robotics 56K V.92 56Kbit/s modem
€69.05 €82.86 με ΦΠΑ
zte poland ZTE MF730m modem
€17.06 €20.47 με ΦΠΑ
StarTech.com USB562KEMH 56Kbit/s modem
€41.56 €49.87 με ΦΠΑ
Samsung CLX-FAX160 33.6Kbit/s modem
€500.59 €600.71 με ΦΠΑ
US Robotics USR5638 56Kbit/s modem
€23.38 €28.06 με ΦΠΑ
Cisco 2-port analog modem WIC 56Kbit/s modem
€142.07 €170.48 με ΦΠΑ
D-Link DSL-320B 24000Kbit/s modem
€24.56 €29.47 με ΦΠΑ
HP 628824-001 modems
€14.76 €17.71 με ΦΠΑ
US Robotics USR5637 56Kbit/s modem
€40.35 €48.42 με ΦΠΑ
D-Link DSL-3782 modem
€58.60 €70.32 με ΦΠΑ
HP 628824-001 56Kbit/s modem
€102.07 €122.48 με ΦΠΑ
US Robotics 56K PCI Faxmodem 56Kbit/s modem
€20.29 €24.35 με ΦΠΑ
D-Link ADSL2+ Ethernet Modem
€40.99 €49.19 με ΦΠΑ
US Robotics USR025630G 56Kbit/s modem
€68.75 €82.50 με ΦΠΑ
D-Link UK ADSL Microfilter
€7.81 €9.37 με ΦΠΑ